Åpenhetsloven

Memo AS VIRKSOMHET OG DRIFTSOMRÅDE

Memo AS er en av Norges største båtforhandlere beliggende i Tønsberg. Selskapet startet sin virksomhet i 1998 og har siden vært en totalleverandør av båtglede i regionen. Med et bredt sortiment av båter og motorer er Memo AS et naturlig valg for kundene.  Våre produkter møter de høyeste krav til brukervennlighet, sikkerhet og miljø.

Selskapets langsiktige samarbeid med kjente produsenter som Askeladden, Ibiza, Brig, Uttern, Suzuki og Mercury er driverne i virksomheten. Samarbeidet strekker seg tilbake til starten av virksomheten i 1998, og det er helt sentralt for Memo å samarbeide med ledende kvalitetsleverandører.

Memo har gode leverandørrelasjoner, og arbeidet med Åpenhetsloven vil bidra til å forbedre miljø, menneskerettigheter og arbeidstakeres rettigheter, samt forebygge korrupsjon.

Gjennom våre aktsomhetsvurderinger har vi gjort følgende tiltak til å håndtere potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold:

RETNINGSLINJER OG RUTINER

Retningslinjer, rutiner og ansvarlighet er tatt med i styringssystemer for vår virksomhet.

VÅR AKTSOMHETSVURDERING

Vi kartlegger og vurderer risiko for negativ påvirkning på vår virksomhet. Aktsomhetsvurderingen har så langt ikke avdekket negative konsekvenser.

TILTAK

Aktsomhetsvurderingen har ikke avdekket negative konsekvenser, men oppfølging av leverandører vurdert som risikoutsatt vil fortsette kontinuerlig.

Hvis du har spørsmål angående Åpenhetsloven, er du velkommen til å kontakte oss på e-post: anders@memoas.no